Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Water Bath
  Deep Freeze -86 C
  TOMY
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
สินค้าใหม่
 
 

ตู้ดูดไอสำรเคมีแบบไร้ท่อ

 

ตู้ดูดไอสารเคมีแบบไรท่อ

Brand: Bio Plus Model: FH Safe 2020 0.8

 

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นตู้ดูดไอระเหยของสารเคมี แบบไร้ท่อระบายอากาศสู่ภายนอกอาคาร
2. สารมารถเคลื่อนย้ายไปมาได้โดยสะดวก
3. อุปกรณ์ประกอบเครื่องดังนี้
3.1 ตู้ส่วนล่างที่ใช้เป็นโต๊ะสาหรับวาง มีความสูง 70 เซนติเมตร มีล้อเลื่อนสามารถล็อกได้ แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม รองรับน้าหนักของเครื่องได้
3.2 เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อนและพนักพิงปรับระดับได้ จานวน 2 ชุด

 

สนใจติดต่อ Click