Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Water Bath
  Deep Freeze -86 C
  TOMY
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
สินค้าใหม่
 
 
 
 
 
 

ห้องเย็นสำเร็จรูปขนาดภายนอกกว้างโดยประมาณ 240x480x240 ซม.

ห้องเย็นสำเร็จรูปขนาดภายในกว้างโดยประมาณ 210x450x210 ซม.

รายการ จำนวน รายละเอียด

1 1 ชุด ผนังและเพดานห้องเย็นสำเร็จรูป ใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูปซึ่งผลิตจากแผ่นโพลีสโตรลีนโฟม

(POLYSTYRENE) ชนิดพิเศษเกรดไม่ติดไปปราศจากสาร CFC มีความหนาแน่น 2

ปอนด์/ลบ.ฟุต ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน 0.036 วัตต์/เมตร เคลวิน ขนาดกว้างมาตราฐาน

1200 มม. และมีความหนาฉนวน 4 นิ้ว โดยผิวหน้าทั้งสองของแผ่นโฟมจะมีแผ่นเหล็กกล้า

ความหนาเหล็กเบอร์ 24 หนา 0.60 มม. อัดติดกับโฟมด้วยกาวยูริเทนชนิดพิเศษ พร้อมรีดรอน

เพิ่มความแข็งแรงของแผ่นฉนวนด้วยเครื่องจักร (ระบบคลิปล็อค)

2 1 ชุด พื้นห้องเย็นปูด้วยอลูมิเนียมลาย

3 1 ชุด ประตูห้องเย็น ขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 180 ซม. แบบสวิงพร้อมม่านพลาสติก และ

อุปกรณ์ประตู

4 1 ชุด อุปกรณ์อลูมิเนียม ใช้ในการติดตั้ง เช่น อลูมิเนียมฉากเอฟ ฉากหนา ฉากบาง ฉากโค้ง รีเวท

5 1 ชุด สารกันรั่วซิม ซีลแลนท์สำหรับฉีดระหว่างแผ่นฉนวนเป็นชนิดที่ไม่แห้งตัว ซิลิ