Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Hotplate stirrer
  Laminar Air Flow
  Water Bath
  โถแก้วดูดความชื้น
  Deep Freeze -86 C
  อะไหล่/Spare part
  TOMY
  Telstar
  IKA
  EVAPORATIVE AIR COOLER
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ศูนย์บริการสอบเทียบ Laminar air flow
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
ผลงานบริษัท
 

เปลี่ยนมอเตอร์ห้องเย็น

 

เปลี่ยนมอเตอร์ห้องเย็น

 

เปลี่ยนมอเตอร์ห้องเย็นสองตัวไปเลย แบบตรงรุ่นจากฝรังเศส ลูกค้าภาคเหนือโทรเลย

ครับถูกกว่าชั่งกรุงเทพแน่นอน By PAP power ที่ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์

สนใจติดต่อ Click