Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Hotplate stirrer
  Laminar Air Flow
  Water Bath
  โถแก้วดูดความชื้น
  Deep Freeze -86 C
  อะไหล่/Spare part
  TOMY
  Telstar
  IKA
  EVAPORATIVE AIR COOLER
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ศูนย์บริการสอบเทียบ Laminar air flow
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
ผลงานบริษัท
 

ซ่อม Freeze Dry

 

ซ่อม Freeze Dry

 

Freeze Dey ตัวใหญ่ๆ ซื้อใหม่เกือบ 2 ล้าน แต่ซ่อมแบบจบๆ ราคาย่อมเยาว์ ลูกค้าภาค

เหนือที่ต้องการซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครืองมือแพทย์ สนใจติดต่อ Click