Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Hotplate stirrer
  Laminar Air Flow
  Water Bath
  โถแก้วดูดความชื้น
  Deep Freeze -86 C
  อะไหล่/Spare part
  TOMY
  Telstar
  IKA
  EVAPORATIVE AIR COOLER
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ศูนย์บริการสอบเทียบ Laminar air flow
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
ผลงานบริษัท
 

ซ่อมเครื่องบดตัวอย่างพืช คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

ซ่อมเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือแพทย์ 

สนใจติดต่อ Click