Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Hotplate stirrer
  Laminar Air Flow
  Water Bath
  โถแก้วดูดความชื้น
  Deep Freeze -86 C
  อะไหล่/Spare part
  TOMY
  Telstar
  IKA
  EVAPORATIVE AIR COOLER
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ศูนย์บริการสอบเทียบ Laminar air flow
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
ผลงานบริษัท
 

ซ่อม Centifuge

 

 

Centifuge ตัวนี้เสียมานานหลายปี แต่ตอนนี้ หมุนที่ 20000 ขึ้น แบบสบายๆ 

อาจารย์สบายใจเลย ได้มาใช้เพิ่มอีกหนึ่งตัว by PAP POWER

ที่ คณะเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Click เลยครับ ที่เดียวจบ