Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Hotplate stirrer
  Laminar Air Flow
  Water Bath
  โถแก้วดูดความชื้น
  Deep Freeze -86 C
  อะไหล่/Spare part
  TOMY
  Telstar
  IKA
  EVAPORATIVE AIR COOLER
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ศูนย์บริการสอบเทียบ Laminar air flow
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
ผลงานบริษัท
 

จำหน่าย ซ่อม บำรุง เครื่องกรองน้ำ พร้อมบริการอะไหล่

จำหน่ายเครื่องกรองน้ำ และอะไหล่

 

เครื่องกรองน้ำระบบ RO

 

เครื่องกรองน้ำระบบ RO

เครื่องกรองน้ำ ระบบ RO

 

เครื่องกรองน้ำ ระบบ RO

จำหน่อยเครื่องกรองน้ำ RO

 

PAP POWER ทางเราจัดจำหน่าย ซ่อม บำรุง เครื่องกรองน้ำ  และ

บริการอะไหล่ต่างๆ

สินใจติดต่อ Click