Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Hotplate stirrer
  Laminar Air Flow
  Water Bath
  โถแก้วดูดความชื้น
  Deep Freeze -86 C
  อะไหล่/Spare part
  TOMY
  Telstar
  IKA
  EVAPORATIVE AIR COOLER
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ศูนย์บริการสอบเทียบ Laminar air flow
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
ผลงานบริษัท
 

ตรวจเช็คทุกจุดเครื่อง Autoclave ทุก6เดือน

 

ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาคเหนื่อ

 

ซ่อมเครื่องในห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือ

 

ซ่อมเครื่องมือในห้องแล็ป ภาคเหนือ

 

งานMaintenance มาตรวจเช็คทุกจุดเครื่องAutoclave ทุก6เดือน

เพื่อยืดอายุก่อนจะเสียในวัยอันควรด้วยช่างมืออาชีพกันดีกว่าครับ

 ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by PAP POWER ลูกค้าภาคเหนือ Click