Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Hotplate stirrer
  Laminar Air Flow
  Water Bath
  โถแก้วดูดความชื้น
  Deep Freeze -86 C
  อะไหล่/Spare part
  TOMY
  Telstar
  IKA
  EVAPORATIVE AIR COOLER
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ศูนย์บริการสอบเทียบ Laminar air flow
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
ผลงานบริษัท
 

Maintenance Autoclave 

 

ซ่อมเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือ

 

ซ่อมเครื่องมือในห้องแล็ป ภาคเหนือ

 

Autoclave ตัวใหญ่แบบนี้เราก้อรับ Maintenance รายครั้งและรายปีด้วยช่างมืออาชีพ

ล้างระบบ เช็คระบบทำความร้อน ระบบแรงดัน เช็ครั่ว

 ที่คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by PAP POWER ลูกค้าภาคเหนือ สนใจ Clcik