Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Hotplate stirrer
  Laminar Air Flow
  Water Bath
  โถแก้วดูดความชื้น
  Deep Freeze -86 C
  อะไหล่/Spare part
  TOMY
  Telstar
  IKA
  EVAPORATIVE AIR COOLER
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ศูนย์บริการสอบเทียบ Laminar air flow
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
ผลงานบริษัท
 

ซ่อม COOLING 

 

ซ่อมเครืองมือแพทย์

 

ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 

ซ่อมเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

 

ตัวนี้เป็นCOOLING ที่ทำเปลี่ยนคอมเพสเซอร์เหนื่อยที่สุด

เพราะต้องแบกอุปกรณ์ทั้งหมดขึ้นบันไดไปทำ เพื่อลูกค้าเราทำได้

ทำเสร็จหายเหนื่อยเพราะลูกค้าHappy ฝุดๆหลังจากไม่ได้ใช้มานาน

BY PAPPOWER ลูกค้าภาคเหนือสนใจ Clcik