Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Hotplate stirrer
  Laminar Air Flow
  Water Bath
  โถแก้วดูดความชื้น
  Deep Freeze -86 C
  อะไหล่/Spare part
  TOMY
  Telstar
  IKA
  EVAPORATIVE AIR COOLER
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ศูนย์บริการสอบเทียบ Laminar air flow
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
Centrifuge
 
 

NUVE NF048 Hematocrit Centrifuge

 

        

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปั่นเหวี่ยง Haematocrit

รุ่น NF048 + B50020  ผลิตภัณฑ์ NUVE

 

1.เป็นเครื่องปั่นเลือดในหลอด Capillary tube ชนิดตั้งโต๊ะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Programmable

      Microprocessor Control System

2.ความเร็วรอบในการปั่นได้สูงสุด 12,000 รอบต่อนาที , ค่า RCF สูงสุด 14,811 x g

3.สามารถปั่นหลอด capillary tube ได้สูงสุดครั้งละ 24 tubes (สามารถเพิ่มเติมหัวปั่นสำหรับ Micro tube ได้)

4.แผงควบคุมการทำงานเป็นชนิดปุ่มสัมผัส พร้อมหน้าจอแสดงค่าความเร็วรอบ และเวลาในการทำงาน

      เป็นระบบตัวเลขไฟฟ้า (LED) แยกจากกันเพื่อสะดวกในการใช้งาน

5.สามารถปรับตั้งความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 1,000 ถึง 12,000 รอบต่อนาที  โดยมีความละเอียดในการปรับตั้ง

      10 รอบต่อนาที 

6. สามารถปรับตั้งเวลาในการทำงานได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 นาที หรือ ตั้งให้ทำงานแบบต่อเนื่อง โดยมีความละเอียด

      ในการปรับตั้ง 1 นาที

7.    ใช้มอเตอร์ชนิดไม่ใช้แปรงถ่าน Brushless induction motor

8.    มีระบบ Pulse Key สำหรับการปั่นในระยะเวลาสั้นๆ

9.   มีสัญญาณไฟแสดงกรณีฝาเครื่องเปิด หรือปิดไม่สนิท โดยเครื่องจะไม่ทำงาน กรณีฝาปิดไม่สนิท และมีระบบ

      ป้องกันไม่ให้เปิดฝาขณะเครื่องปั่นทำงานอยู่

10.มีระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกิน

11.  เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 , ISO13485 และ CE

12.  บริษัทผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ

       เพื่อสะดวกในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่

13.  ผลิตจากประเทศยุโรป หรืออเมริกา

14.  หัวปั่นเครื่อง Haematocrit rotor และแผ่น circular scale สำหรับอ่านค่าปริมาณเลือดได้ โดยตรงบนหัวปั่นเหวี่ยง ( อุปกรณ์ประกอบ B 50 020)

15.  ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์  50 เฮิรทซ์

16.  รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

สนใจติดต่อ Click