Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Hotplate stirrer
  Laminar Air Flow
  Water Bath
  โถแก้วดูดความชื้น
  Deep Freeze -86 C
  อะไหล่/Spare part
  TOMY
  Telstar
  IKA
  EVAPORATIVE AIR COOLER
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ศูนย์บริการสอบเทียบ Laminar air flow
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
Laminar Air Flow
 
 

Laminar Air Flow Class II

 

 

ทิศทางการเดินของลม ภายในตู้ Class II 

      

1.โครงสร้างทำจาก GLAVANIZED STEEL พ่นสี EPOXY

2.ผนังทั้ง 3 ด้านภายในตู้ ทำจาก Stainless Stell

3.โต๊ะตั้งเครื่องสูง 70 cm. มีล้อ

4.พื้นที่ปฏิบัติงานทำจาก Stainless Stell โดยมีตระแกรงสำหรับให้ลม ไหลกลับ

สามารถเลื่อนออกมาเมื่อต้องการทำความสะอาด Pre Filter หรือเปลี่ยนชิ้นใหม่

5.ด้านหน้าเป็นกระจกใส ชนิดเลื่อนขึ้น-ลง ในแนวดิ่ง

6.แผ่นกรอง Hepa Filter มี 1 ชุด มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 

ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า 99.99%

           1.ชุดแรกสำหรับกรองอากาศลงสู่พื้นที่ทำงาน

           2.ชุดสองสำหรับกรองอากาศเพื่อระบายออกด้านบนเครื่อง

7.Pre Filter เป็นแผ่นกรองผลิตจากใยสังเคราะห์สำหรับกรองฝุ่นละอองขึ้นต้น

สามารถทำความสะอาดได้ (สำหรับงานอันตรายแนะนำให้เปลี่ยนชิ้นใหม่)

8.ความเร็วลม 100 ฟุต/นาที หรือ 0.3-0.5 เมตร/วินาที +- 20%

9.ติด Monometer เพื่อแสดงประสิทธิภาพของ Hepa Filter

10.พัดลม (Blower) เป็นแบบ Centrifugal Blower สำหรับอัดอากาศ

จากแผ่นกรองลงสู่พื้้นที่ปฏิบัติงาน มีระดับเสียงต่ำ

11.ติดหลอด UV LAMP ขนาด 30 วัตต์ ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

ควบคุมด้วย Timer 0-3 ชั่วโมง 

12.ติดหลอด UV LAMP ขนาด 30 วัตต์ ฆ่าเชื้อที่ตกค้างบริเวณด้านหลัง

ของ Hepa Filer ควบคุมด้วย Timer 0-3 ชั่วโมง

13.ติดหลอดให้แสงสว่างขนาด 36 วัตต์ สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน

14.ติดชุบนับชั่งโมงการทำงาน (Hour Meter) เพื่อให้ทราบเวลาทำความสะอาด

หรือเปลี่ยน Pre Filter

15.มีปลั๊กสำหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 50Hz

16.รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

สำหรับรุ่นที่มีจำหน่ายมีขนาดดังนี้ครับ

 

สนใจติดต่อ Click