Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Hotplate stirrer
  Laminar Air Flow
  Water Bath
  โถแก้วดูดความชื้น
  Deep Freeze -86 C
  อะไหล่/Spare part
  TOMY
  Telstar
  IKA
  EVAPORATIVE AIR COOLER
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ศูนย์บริการสอบเทียบ Laminar air flow
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
Laminar Air Flow
 
 

Laminar Air Flow Class I

 

 

ทิศทางการเดินของลม ภายในตู้  Class I

 

1.โครงสร้างทำจาก GLAVANIZED STEEL พ่นสี EPOXY

2.ผนังทั้ง 3 ด้านภายในตู้ ทำจาก Stainless Stell

3.โต๊ะตั้งเครื่องสูง 70 cm. มีล้อ

4.พื้นที่ปฏิบัติงานทำจาก Stainless Stell โดยมีตระแกรงสำหรับให้ลม ไหลกลับ

สามารถเลื่อนออกมาเมื่อต้องการทำความสะอาด Pre Filter หรือเปลี่ยนชิ้นใหม่

5.ด้านหน้าเป็นกระจกใส ชนิดเลื่อนขึ้น-ลง ในแนวดิ่ง

6.แผ่นกรอง Hepa Filter มี 1 ชุด มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 

ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า 99.99%

           1.ชุดแรกสำหรับกรองอากาศลงสู่พื้นที่ทำงาน

           2.ชุดสองสำหรับกรองอากาศเพื่อระบายออกด้านบนเครื่อง

7.Pre Filter เป็นแผ่นกรองผลิตจากใยสังเคราะห์สำหรับกรองฝุ่นละอองขึ้นต้น

สามารถทำความสะอาดได้ (สำหรับงานอันตรายแนะนำให้เปลี่ยนชิ้นใหม่)

8.ความเร็วลม 100 ฟุต/นาที หรือ 0.3-0.5 เมตร/วินาที +- 20%

9.ติด Monometer เพื่อแสดงประสิทธิภาพของ Hepa Filter

10.พัดลม (Blower) เป็นแบบ Centrifugal Blower สำหรับอัดอากาศ

จากแผ่นกรองลงสู่พื้้นที่ปฏิบัติงาน มีระดับเสียงต่ำ

11.ติดหลอด UV LAMP ขนาด 30 วัตต์ ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

ควบคุมด้วย Timer 0-3 ชั่วโมง 

12.ติดหลอด UV LAMP ขนาด 30 วัตต์ ฆ่าเชื้อที่ตกค้างบริเวณด้านหลัง

ของ Hepa Filer ควบคุมด้วย Timer 0-3 ชั่วโมง

13.ติดหลอดให้แสงสว่างขนาด 36 วัตต์ สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน

14.ติดชุบนับชั่งโมงการทำงาน (Hour Meter) เพื่อให้ทราบเวลาทำความสะอาด

หรือเปลี่ยน Pre Filter

15.มีปลั๊กสำหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 50Hz

16.รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

สำหรับรุ่นที่มีจำหน่ายมีขนาดดังนี้ครับ

 

 

สนใจติดต่อ Click