Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Hotplate stirrer
  Laminar Air Flow
  Water Bath
  โถแก้วดูดความชื้น
  Deep Freeze -86 C
  อะไหล่/Spare part
  TOMY
  Telstar
  IKA
  EVAPORATIVE AIR COOLER
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ศูนย์บริการสอบเทียบ Laminar air flow
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
Freeze Dryer
 
 

ส่วนประกอบ
1. เครื่องทำแห้งแช่แข็งแบบจีแอลแซ่ด เป็นเครื่องไลโอฟิลไลเซชั่นรุ่นประหยัด ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการอุสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก
2. ในฐานะผู้ผลิต เครื่องทำแห้งแช่แข็ง เรามีเครื่องทำห้งแช่แข็งหลากหลายรุ่น ด้วยขนาดชั้นตั้งแต่ขนาด 10-75 ตรม
3. ด้วยการใช้วิธีการนำ-การติดต่อทำแห้งแช่แข็ง, เครื่องทำแห้งแช่แข็งของเราสำหรับกระบวนการผลิตอาหารขนาดเล็กสามารถใช้งาน เพื่อกระบวนการทำแห้งแช่แข็งได้โดยไม่ต้องประกอบกับ หน่วยทำแข็งแบบพิเศษหรือ trolley track.

ประโยขน์ต่อสิ่งแวดล้อมของเครื่องทำแห้งแช่แข็ง
1. การทำแห้งแช่แข็งของเราไม่มีการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
2. น้ำที่ได้จากกระบวนการทำแห้งแช่แข็งสามรถนำไปใช้เพื่อล้างอุปกรณ์และอื่นๆ ได้
3. น้ำที่ให้หมุนเวียนเพื่อหล่อเย็นเครื่องทำแห้งแช่แข็งเป็นน้ำที่ไม่มีสารพิษเจือปนจึงดีต่อสิ่งแวดล้อม
4. แก๊สที่ถูกปล่อยออกมาจากการทำแห้งแช่แข็งเป็นแก๊สที่ไม่มีฝุ่นเจือปน
5. หม้อต้มน้ำมีหน่วยดักฝุ่นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม