Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Water Bath
  Deep Freeze -86 C
  TOMY
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
Freeze Dryer
 
 

ส่วนประกอบ
1. เครื่องทำแห้งแช่แข็งแบบจีแอลแซ่ด เป็นเครื่องไลโอฟิลไลเซชั่นรุ่นประหยัด ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการอุสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก
2. ในฐานะผู้ผลิต เครื่องทำแห้งแช่แข็ง เรามีเครื่องทำห้งแช่แข็งหลากหลายรุ่น ด้วยขนาดชั้นตั้งแต่ขนาด 10-75 ตรม
3. ด้วยการใช้วิธีการนำ-การติดต่อทำแห้งแช่แข็ง, เครื่องทำแห้งแช่แข็งของเราสำหรับกระบวนการผลิตอาหารขนาดเล็กสามารถใช้งาน เพื่อกระบวนการทำแห้งแช่แข็งได้โดยไม่ต้องประกอบกับ หน่วยทำแข็งแบบพิเศษหรือ trolley track.

ประโยขน์ต่อสิ่งแวดล้อมของเครื่องทำแห้งแช่แข็ง
1. การทำแห้งแช่แข็งของเราไม่มีการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
2. น้ำที่ได้จากกระบวนการทำแห้งแช่แข็งสามรถนำไปใช้เพื่อล้างอุปกรณ์และอื่นๆ ได้
3. น้ำที่ให้หมุนเวียนเพื่อหล่อเย็นเครื่องทำแห้งแช่แข็งเป็นน้ำที่ไม่มีสารพิษเจือปนจึงดีต่อสิ่งแวดล้อม
4. แก๊สที่ถูกปล่อยออกมาจากการทำแห้งแช่แข็งเป็นแก๊สที่ไม่มีฝุ่นเจือปน
5. หม้อต้มน้ำมีหน่วยดักฝุ่นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม