Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Water Bath
  Deep Freeze -86 C
  TOMY
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 

ซ่อมขายอุปกร์ทางการแพทย์ห้องแล็บ

 


ชื่อ :
บริษัท :
เวบไซต์ :
ที่อยู่ :
Email :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
เรื่องที่ต้องการติดต่อ :
รายละเอียด :