Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Water Bath
  Deep Freeze -86 C
  TOMY
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 

 

 

 

 

รับปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ

 

รับซ่อมแซมเครื่องในห้องปฎิบัติการ

 

สนใจ ติดต่อ คุณศุภรักษ์ พุทธรักษา

เบอร์โทร 088-2676425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องชั่ง ราคาถูก�Seura sartorus

 

 

 

 

 

 

 

 

ขายหลอด ไฟ LED เชียงใหม่

แผนที่ บริษัท พี เอ พี เพาเวอร์ จำกัด


 

1.กล้องจุลทรรศน์ / Microscope 8.อ่างควบคุมอุณหภูมิ / Water bath
2.ตู้ควบคุมอุณหภูมิ / Incubator 9.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ / Autoclave
3.ตู้อบความร้อน / Ovens 10.เครื่องชั่งห้องปฏิบัติการ / digital Balance
4.เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน / Centrifuge 11.เครื่องล้างเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
5.ตู้ปลอดเชื้อ / Laminar air flow 12.เตาให้ความร้อน Hotplate / Hotplate stirrer
6.เครื่องกลั่นน้ำ / Water still 13.Deep ตรึง -86 C
7.ปั๊มสูญญากาศ / Vacuum pump 14.เตาเผาอุณหภูมิสูง / Furnace ฯลฯ
 

จำหน่ายเครื่องมือวิทยาสตร์ เครื่องในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือในห้องแล็ป เชียงใหม่ ภาคเหนือ ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ ภาคเหนือ ซ่อมเครื่องมือในห้องแล็ปเชียงใหม่ ภาคเหนือ รับปรับปรุงห้องแล็ปเชียงใหม่ ภาคเหนือ เครื่องกรองน้ำROเชียงใหม่ เครื่องกรองน้ำเชียงใหม่ รับทำน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในห้องแล็ป ปฏิบัติการ รับปรึกษาแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ

 

สนใจในตัวสินค้า หรือแจ้งซ่อม ติดต่อ คุณศุภรักษ์ พุทธรักษา

เบอร์โทร 088-2676425

จำหน่ายเครื่องมือวิทยาสตร์ เครื่องในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือในห้องแล็ป เชียงใหม่ ภาคเหนือ ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ ภาคเหนือ ซ่อมเครื่องมือในห้องแล็ปเชียงใหม่ ภาคเหนือ รับปรับปรุงห้องแล็ปเชียงใหม่ ภาคเหนือ เครื่องกรองน้ำROเชียงใหม่ เครื่องกรองน้ำเชียงใหม่ รับทำน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในห้องแล็ป ปฏิบัติการ รับปรึกษาแก้ปัญหาคุณภาพน้ำรับสั่งทำ Heater/ฮิตเตอร์ ทุกชนิดตามแบบ

จำหน่ายเครื่องมือวิทยาสตร์ เครื่องในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือในห้องแล็ป เชียงใหม่ ภาคเหนือ ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ ภาคเหนือ ซ่อมเครื่องมือในห้องแล็ปเชียงใหม่ ภาคเหนือ รับปรับปรุงห้องแล็ปเชียงใหม่ ภาคเหนือ เครื่องกรองน้ำROเชียงใหม่ เครื่องกรองน้ำเชียงใหม่ รับทำน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในห้องแล็ป ปฏิบัติการ รับปรึกษาแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ รับสั่งทำ Heater/ฮิตเตอร์ ทุกชนิดตามแบบ