Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Water Bath
  Deep Freeze -86 C
  TOMY
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
สินค้าใหม่
 
 

SX-700

 

 

รายละเอียดเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ TOMY รุ่น SX 700 ขนาด 69 ลิตร

 

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมระบบให้ความร้อนและอุ่นตัวอย่าง ชนิดตั้งพื้น
ใช้ไฟฟ้า Single-phase 230 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
คุณสมบัติทางเทคนิค

1.เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Sterilizing) ให้ความร้อน (Heating) และอุ่น (Warming) ตัวอย่าง แบบตั้งพื้นควบคุมด้วยระบบ Microprocessor control


2.เป็นเครื่องนึ่งชนิดใส่ของด้านบน  โดยห้องนึ่งมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 79 ลิตร สามารถใช้นึ่งตัวอย่าง (Effective volume) ได้ไม่น้อยกว่า 69 ลิตร  มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 370 มิลลิเมตร และมีความลึก 774 มิลลิเมตร


3.ห้องนึ่ง (Chamber) ทำด้วย Stainless Steel SUS304 สามารถใช้งานความดันได้สูงสุด 0.25MPa


4.ฝาเครื่องเป็นแบบเปิดฝาขึ้นด้านบน (Top-open lid) ช่วยลดพื้นที่ของการติดตั้งใช้งานสามารถเปิดฝาได้ง่ายด้วยมือและเท้าเพียงข้างเดียว โดยมีที่เปิดฝาด้วยเท้า (Foot pedal) ด้านหน้าข้างล่างของเครื่อง และตัวฝามีกลไกช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดด้วย  พร้อมระบบล็อคที่มุมด้านหน้าทั้งสองจุดของตัวเครื่อง

5.สามารถตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อได้ตั้งแต่ 105 ถึง 135 oC สามารถตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับการให้ความร้อนตัวอย่างได้ตั้งแต่ 45 ถึง 104 oC และสามารถตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับการอุ่นตัวอย่างได้ตั้งแต่ 45 ถึง 95 oC  แสดงค่าอุณหภูมิเป็นระบบตัวเลขดิจิดอล


6.สามารถตั้งเวลาการนึ่งฆ่าเชื้อและการให้ความร้อนตัวอย่างได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 ชั่วโมง หรือ 1 ถึง 999นาที และสามารถตั้งเวลาในการอุ่นตัวอย่างได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 ชั่วโมง โดยกำหนดที่ 4 ชั่วโมงเป็นมาตรฐานของเครื่อง แสดงค่าเวลาเป็นตัวเลขดิจิตอล


7.มีเกจ์ (Pressure gauge) แสดงความดันในห้องนึ่ง สามารถแสดงความดันได้ในช่วง 0-0.4 MPa8.มีระบบ Work monitor แสดงสถานะการทำงานของเครื่องด้วย LED display และ LED indicationlamp พร้อม Operated indication lamp ขนาดใหญ่แสดงสถานะด้วยการเปลี่ยนสีให้เห็นได้ชัดเจน

8.มีระบบ Pressure fine adjustment ปรับสมดุลระหว่างอุณหภูมิและความดันภายในเครื่องให้ได้สภาวะการทำงานที่เหมาะสมที่สุด


9.มี Vessel-cooling fan ช่วยลดอุณหภูมิของห้องนึ่งให้เร็วขึ้น


ตัวเครื่องมีความปลอดภัยดังต่อไปนี้


1.มีระบบ Water level sensor เตือนและตัดการทำงานเมื่อระดับน้ำในห้องนึ่งต่ำกว่าระดับปกติ

2.มีระบบ Current leakage breaker ตัดการทำงานเมื่อมีกระแสไฟรั่ว
3.มีระบบ Over-heat prevention ป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงผิดปกติ เครื่องจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าระดับปกติที่ตั้งไว้
4.มีระบบ Over-pressure prevention ป้องกันอันตรายจากความดันสูงผิดปกติ เครื่องจะตัดการทำงาน
โดยอัตโนมัติเมื่อความดันภายในสูงเกินกว่าระดับปกติ
5.มีระบบ Open temperature sensor detection ป้องกันการเปิดเครื่องในขณะที่อุณหภูมิภายใน
เครื่องยังสูงเกินความปลอดภัย
6.มี Safety valve สำหรับป้องกันอันตรายจากการเกิดภาวะความดันสูงเกินอีกชั้นหนึ่ง
7.มีตัวทำความร้อนแบบ Electric heater ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 kW
8.มีถังน้ำทำด้วยวัสดุ Polypropylene เพื่อรองรับไอน้ำที่เกิดจากการนึ่ง
9.มีล้อ 4 ล้อที่ฐานด้านล่างของเครื่องนึ่ง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
10.มีตะกร้าแสตนเลสแบบมีรูพรุนด้านข้างโดยรอบสำหรับใส่ของนึ่ง จำนวน 2 ใบ

11.มีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ใช้วัดอุณหภูมิในหม้อนึ่ง สามารถวัดอุณหภูมิได้ -50C ถึง 750C มีค่าความละเอียด 0.1C ได้รับมาตราฐาน USA ISO9001,ISO/IEC17025 AND ANSI/NCSL Z540-1
12.มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายและมีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการซ่อม
บำรุงและดูแลรักษาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อการบริการหลังการขาย
13.บริษัทที่เสนอขายต้องเป็นตัวแทนขายจากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในด้านการบริหารงานคุณภาพ และ ISO
13485 ทางด้านการผลิต การซ่อมบำรุง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อดูแลด้านการซ่อมบำรุง รวมถึงอะไหล่และบริการหลังการขาย
เป็นรับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี

 

สนใจติดต่อ Click