Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Water Bath
  Deep Freeze -86 C
  TOMY
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
สินค้าใหม่
 
 

Labotatory fume hood cupcoard

การติดตั้งและการใช้งาน function

ตู้ดูดควันสำหรับห้องปฏิบัติการ เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย

ของรัฐ ห้องปฏิบัติการของเอกชนและภาคอุตสาหกรรมทำหน้าที่ดูดไอกรดและ

สารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตราย จากการทดลองมีระบบระบายควันออกนอกตู้ เพื่อ

ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

 

 

ตู้ดูดควันพิษและไอระเหยสารเคมี (FUME HOOD)

รุ่น V-150

ชนิดตัวตู้ภายนอกเป็นเหล็กซิงค์เคลือบด้วยสีอีฟ๊อกซี่ และภายในเป็นไฟเบอร์กลาสหล่อสำเร็จ

ตู้ดูดควันและไอระเหยสารเคมี รุ่น V-150 เป็นตู้ดูดควันสำเร็จรูป

1. ลักษณะทั่วไปของตู้ดูดควัน

1.1 เป็นตู้สำหรับดูดควันและไอระเหยสารเคมี เพื่อการปฏิบัติงานทางด้าน

วิทยาศาสตร์

1.2 ตู้ดูดควันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ตู้ดูดควันตอนบนและตู้ดูดควันตอนล่าง

- ตู้ตอนบน ภายนอกมีขนาด 150 x 150 x 90 เซนติเมตร (กว้าง x สูง x ลึก)

- ตู้ตอนล่าง ภายนอกมีขนาด 150 x 85 x 80 เซนติเมตร (กว้าง x สูง x ลึก)

2. ตู้ตอนบนมีรายละเอียดดังนี้

2.1 โครงสร้างภายนอกทำด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น (Cold – rolled steel sheet)

No 18 ความหนา 1.2 มม. ผิวเหล็กเคลือบด้วยซิงค์ (Zinc Coating) และ

ฟอสเฟต (Phosphate Coating) เพื่อป้องกันสนิม และเคลือบด้วยสีอีฟ๊อกซี่

ชนิด Powder Coating Electro – Static ทนทานต่อการกัดกร่อนของไอกรด

หรือไอระเหยของสารเคมีได้เป็นอย่างดี

2.2 โครงสร้างตู้ภายในทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมกำลังด้วย Polyester

Resin ชนิดทนสารเคมีและทนต่อการกัดกร่อนของไอกรด ได้เป็นอย่างดีทน

ความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 100 องศาเซลเซียส มีวิธีการผลิตแบบ One Piece

Moulding โดยมีสีในตัว รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม

2.3 ภายในตู้ตอนบน มีลักษณะเป็นชามอ่าง ด้านในสุดเป็นรางระบายน้ำ โดยมี

สะดืออ่างอยู่ด้านซ้าย เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ในขณะที่ทำความสะอาด

สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก. เป็นไฟเบอร์กลาสเสริมแรง มีวิธี

การผลิตแบบ One Piece Moulding โดยมีสีในตัว

2.4 บานประตูเป็นกระจกนิรภัย หนา 6 มม. ยึดด้วยสายสลิงหุ้มพลาสติก

เลื่อนขึ้นลงตามแนวดิ่ง โดยอยู่ในรางPVC บังคับ มีรอกเป็นชนิดลูกปื นอัดฝังอยู่

ในแท่ง Regidnylon และสามารถหยุดได้ตามความต้องการ โดยมี

ลูกตุ้มน้ำหนักเป็นตัวถ่วงสมดุล

2.5 บานประตูเลื่อนเปิดได้ไม่น้อยกว่า 60 x 126 ซม.

2.6 ภายในตู้ดูดควันผนังหลังมีแผ่นบังคับทิศทางการไหลของลม (Baffle) ทำ

ด้วยวัสดุ ชนิดเดียวกับตัวตู้ภายใน โดยบังคับให้อากาศเข้าไปได้ทั้งด้านล่างและ

ด้านบน

2.7 มีระบบ Automatic Bypass System ช่วยให้อากาศเข้าผ่านทางใต้กระจก

ด้านหน้าตู้ ดูดควันได้ในขณะที่ปิกระจก เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในตู้เกิดเป็น

สุญญากาศ

3. ตู้ตอนล่างมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ตู้ตอนล่างเป็นฐานรองรับตู้ดูดควันตอนบน ทำด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น (Cold

– rolled steel sheet) No 18 ความหนา 1.2 มม. ผิวเหล็กเคลือบด้วยซิงค์

(Zinc Coating) และฟอสเฟต (Phosphate Coating) เพื่อป้องกันสนิม และ

เคลือบด้วยสีอีฟ๊อกซี่ชนิด Powder Coating Electro – Static ทนทานต่อการ

กัดกร่อนของไอกรดหรือไอระเหยของสารเคมีได้เป็นอย่างดี

3.2 ตู้ตอนล่างด้านขวา ใช้เป็นที่เก็บถังแก๊ส หรืออุปกรณ์ ต่าง ๆ

3.3 ตู้ตอนล่างด้านซ้าย มีชั้นวางอุปกรณ์หรือสารเคมี ชั้นวางสามารถปรับระดับ

ได้ ทำด้วยวัสดุชนิดเดียวกับตัวตู้

3.4 บานประตูตู้ดูดควันตอนล่าง เป็นบานปิด – เปิด 3 บาน

4. อุปกรณ์ประกอบตัวตู้ภายใน

4.1 หัวก๊อกน้ำติดผนัง 1 ชุด ทำด้วยทองเหลืองอัดแท่งเคลือบด้วยสีอีฟ๊ อกซี่

ชนิด Powder Coating Electro-Static ทนทานต่อการกัดกร่อนจากไอระเหย

ของสารเคมีได้เป็นอย่างดี โดยส่วนปลายก๊อกน้ำแหลมเป็น Steps สำหรับเสียบ

สายยางได้ ซึ่งปลายก๊อกน้ำสามารถถอดออกได้ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตภายใน

ประเทศ ยี่ห้อ “VATIGUL”

4.2 หัวก๊อกแก๊สติดผนัง 1 ชุด ทำด้วยทองเหลืองอัดแท่งเคลือบด้วย สีอีฟ๊อกซี่

ชนิด Powder Coating Electro-Static ทนทานต่อการกัดกร่อนจากไอระเหย

ของสารเคมีได้เป็นอย่างดี ปากก๊อกแก๊สแหลมเป็น Steps สำหรับเสียบต่อ

แก๊สได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ยี่ห้อ “VATIGUL”

4.3 สะดืออ่าง และตัวดักกลิ่น- ดักตะกอน ทำจากวัสดุโพลีโพรไพลิน (PP) ทน

ต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ

ยี่ห้อ “VATIGUL”

4.4 หลอดไฟแสงสว่างเป็นชนิดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 2 ชุด 

พร้อมที่ครอบทำด้วยไฟเบอร์กลาส พร้อมกระจกนิรภัยหนา 6 ม.ม. ป้องกัน

ความร้อนและการกัดกร่อนจากไอระเหยของสารเคมีได้เป็นอย่างดี

5. อุปกรณ์ประกอบตู้ภายนอก

5.1 ชุดรีโมทหน้าตู้ควบคุมการจ่ายน้ำ ผลิตจากทองเหลืองอัดแท่ง มือจับหมุน 

ปิ ด – เปิ ด เป็นวัสดุโพลีโพรไพลิน (PP) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตภายในประเทศ

ยี่ห้อ “VATIGUL”

5.2 ชุดรีโมทหน้าตู้ควบคุมการจ่ายแก๊ส LPG แรงดันต่ำ ( LOW PRESSURE )

ผลิตจากทองเหลืองอัดแท่งมือหมุน ปิด – เปิด เป็นวัสดุโพลีโพรไพลิน (PP)

เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตภายในประเทศ ยี่ห้อ “VATIGUL”

5.3 เต้าเสียบไฟฟ้ าขนาด 13 แอมป์ 220 โวลต์ พร้อมฝาครอบกันน้ำ

5.4 ชุดควบคุมไฟเมนสวิทซ์ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของตัวตู้ดูดควัน ง่ายต่อการซ่อม

บำรุง ประกอบด้วย

- สวิทซ์ไฟเมนเบรกเกอร์ 30 แอมป์

- ชุดเมกเนติกส์ Overload ควบคุมมอเตอร์ เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้ กรณีไฟฟ้า

เกินหรือไฟฟ้าตก

5.5 แผงควบคุมการทำงานตู้ดูดควันพร้อมสัญญาณไฟแสดงระบบการทำงาน

ติดตั้งอยู่หน้า ตู้ดูดควันประกอบด้วย

- สวิทซ์ ปิด – เปิด ไฟแสงสว่างภายในตู้

- สวิทซ์ ปิด – เปิด พัดลมดูดควัน

6. พัดลมดูดควัน ( Blower )

6.1 พัดลมดูดควันเป็นระบบ Low Pressure Blower (Direct Motor) มอเตอร์

ขนาด 1.5 แรงม้า 220-380 โวลต์ความเร็วรอบ 1,400 รอบต่อนาที

6.2 โครงพัดลมและใบพัด ทำจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง มีความแข็งแรง

ทนทานต่อการใช้งานในสภาพกรด – ด่างได้เป็นอย่างดี

7. ท่อระบายควัน

7.1 เป็นท่อไฟเบอร์กลาส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10" พร้อมด้วยข้อต่อ ข้องอ

หน้าแปลน ต้องเป็นวัสดุชนิดเดียวกัน

7.2 การเดินท่อดูดควันต้องเดินจากหลังตู้ดูดควันไปยังพัดลม ซึ่งติดอยู่ภายนอก

อาคาร และปลายท่อต้องติดอุปกรณ์กันฝน กันนก เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับท่อ

ควัน โดยปลายท่อทางออกให้อยู่ สูงขึ้นไปบนหลังอาคาร

8. การรับประกันคุณภาพ

- รับประกันสินค้า 1 ปี

- มีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

สนใจติดต่อ Click

ตู้ดูดควันสำหรับห้องปฏิบัติการ

ตู้ดูดควันสำหรับห้องปฏิบัติการ