Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Hotplate stirrer
  Laminar Air Flow
  Water Bath
  โถแก้วดูดความชื้น
  Deep Freeze -86 C
  อะไหล่/Spare part
  TOMY
  Telstar
  IKA
  EVAPORATIVE AIR COOLER
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ศูนย์บริการสอบเทียบ Laminar air flow
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
ผลงานบริษัท
 

เสียเพราะไฟดับ

 

ซ่อมเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

 

ตัวนี้ก้อเสียเพราะไฟดับ อาการไม่หนัก ลูกค้าประจำดูแลถึงที่

ซ่อมฟรีม่ะคิดตังมีที่ไหน แต่ที่PAP POWER ลูกค้าคือญาติของเรา

อยากเป็นญาติพี่น้องกัน Click เลยครับ