Autoclave
  Centrifuge
  เครื่องกลั่นน้ำ
  Hotplate stirrer
  Laminar Air Flow
  Water Bath
  โถแก้วดูดความชื้น
  Deep Freeze -86 C
  อะไหล่/Spare part
  TOMY
  Telstar
  IKA
  EVAPORATIVE AIR COOLER
  Freeze Dryer
  Refrigerator
  Fume Hood
  ศูนย์บริการสอบเทียบ Laminar air flow
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  ห้องแช่เย็น
    เข้าสู่ระบบ

 
ผลงานบริษัท
 

ซ่อมระบบความเย็นแบบ-50 ,-80

 

ซ่อมเครื่องมือในห้องแล็ป ห้องปฏิบัติการ

 

เรื่องระบบความเย็นแบบ-50 ,-80 หรือระบบทำความร้อนต้องยกให้เรา Freeze Dry นี้หนูกัดระบบไฟหมด

ไม่มีวายริ่งสายไฟ แต่เราจัดการให้ได้เสร็จในวันเดียว ลูกค้า Happy

จะซื้อหรือจะซ่อมเครื่องมือในห้องแล็ปภาคเหนือต้อง PAP POWER เท่านั้น

ลูกค้าภาคเหนือ คลิก